Program będzie dostępny najpóźniej do dnia 10 IX br.