Przewodniczący:

  • dr hab. Waldemar Surosz, prof. nadzw. – Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Zastępca Przewodniczącego:

  • dr hab. Dorota Burska, prof. nadzw. – Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Sekretarz:

  • dr Dominik Pałgan – Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Członkowie:

  • mgr Aleksandra Czajkowska – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
  • mgr Monika Fijałkowska – Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
  • mgr Maciej Mańko – Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
  • dr Maciej Matciak – Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
  • dr Katarzyna Łukawska-Matuszewska – Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
  • mgr Jędrzej Kochanowski – Uniwersytet Gdański